Wanneer en hoe ultrasoonvloeistof vervangen?

Het is mogelijk om meerdere keren gebruik te maken van ultrasoon reinigingsmiddel in uw ultrasoonreiniger. De frequentie hangt daarbij af van de mate van vervuiling. Bovendien is het van belang om de afvalresten te filteren die in het ultrasoonbad aanwezig zijn na het reinigingsproces. Daarna is het ultrasoon reinigingsmiddel opnieuw te gebruiken voor een volgende schoonmaakbeurt.

Biologisch afbreekbaar

Ultrasoon reinigingsmiddel is een vloeistof op waterbasis en is bovendien biologisch afbreekbaar. De instructies van de fabrikant schrijven voor dat sterke zure en basische vloeistoffen eerst een neutralisatieproces moeten ondergaan.

Gebruikte vloeistoffen afvoeren

Het is afhankelijk van het type verontreiniging of er mogelijk tijdens het reinigen watergevaarlijke stoffen terechtkomen in de vloeistof. Bijvoorbeeld zware metaalverbindingen of olie. In dit geval is het belangrijk dat de vloeistof met het gebruikte ultrasoonreinigervloeistof eerst wordt gezuiverd indien de grenswaarden zijn overschreden. Een andere optie is het afvoeren van vloeistof als bijzonder afval. 

Verontreinigde vloeistoffen afvoeren

Fabrikanten mogen reinigingsvloeistoffen en desinfectiemiddelen die na gebruik verontreinigd zijn niet terugnemen, dit op grond van de Wet Milieubeheer. Bij het afvoeren van verontreinigde vloeistoffen is het van belang om rekening te houden met de wettelijke bepalingen en van toepassing zijnde voorschriften. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met milieu-instanties of met de gemeentelijke rioleringsbedrijven om te achterhalen welke bepalingen er gelden.

Ultrasoon reinigingsmiddel vervangen

Na het vervangen van ultrasoon reinigingsmiddel is het belangrijk om gedurende een periode van minimaal tien minuten eerst de vloeistof te ontgassen om het reinigingsproces te optimaliseren.