Welk water moet ik doen in een autoclaaf?

Het is mogelijk om in een autoclaaf voor het sterilisatieproces gedemineraliseerd of gedestilleerd water te gebruiken. Bij gewoon kraanwater uit de waterleiding is er sprake van aanwezigheid van te veel zout. Dit maakt het harde water met organische zouten en organische stoffen minder geschikt om rechtstreeks te gebruiken in het sterilisatieproces. Gedemineraliseerd water en gedestilleerd water zijn wel geschikt om toe te passen voor het sterilisatieproces in allerlei sectoren, zoals in de farmaceutische en cosmetische sector.

Gedemineraliseerd water

Er bestaat een verschil tussen gedemineraliseerd en gedestilleerd water voor gebruik in een autoclaaf. In gedemineraliseerd water ofwel osmose water zijn met behulp van een ionenwisselaar de ionen verwijderd. Cation-anion hars is een voorbeeld van een ionenwisselaar, waarbij het water door de hars stroomt en negatieve ionen vervangt door waterstofionen die uit de hars komen. Het proces vindt vaak in herhaalde stappen plaats om met zekerheid te weten dat alle negatieve ionen weg zijn. Na afloop is er sprake van gedemineraliseerd water dat ontdaan is van anorganische zouten. 

Gedestilleerd water

Gedestilleerd water is op een eenvoudige manier te maken. Het enige wat nodig is om gedestilleerd water te verkrijgen, is door water te koken. Dit gebeurt op grote schaal door in een condensor de waterdamp op te vangen en te koelen. Vervolgens is het water in een steriele tank op te slaan. Dit proces zorgt voor het verwijderen van zowel organische stoffen als organische zouten. Bij de methode van het destilleren van water is er sprake van het water uit de verontreiniging halen en bij gedemineraliseerd water is er sprake van het verwijderen van de verontreiniging uit het water. Overigens is de methode van gedestilleerd water maken zelf eenvoudig uit te voeren met een waterdestilleerder en gebruik van leidingwater uit de kraan.