Hoe controleer ik de werking van mijn autoclaaf?

Het is belangrijk om periodiek een controle uit te voeren op het functioneren van de autoclaaf. Dit in verband met de garantie dat het sterilisatieproces zekerheid biedt omtrent het uitschakelen van alle levende micro-organismen. Er is pure stoom nodig om alle instrumenten te steriliseren. Bij holle instrumenten geldt dat het belangrijk is om alle lucht uit de stoomsterilisator te verwijderen. Klasse B autoclaven zijn om deze reden voorzien van een voor- en navacuüm met een droogprogramma

Onderhoud in combinatie met controle werking autoclaaf

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het proces van stoomsterilisatie. Daarom is periodiek onderhoud van belang in combinatie met het uitvoeren van controles. Jaarlijks onderhoud is minimaal vereist, waarbij vooral de kalibratie van sensoren van belang is. Daarnaast zijn er specifieke testen om de werking van de autoclaaf te beoordelen, zoals een Helix test, Vacuüm test of een B&D test.

Helix test

Bij het gebruik van een autoclaaf is het belangrijk om iedere dag voor gebruik een Helix test uit te voeren en de vacuümcapaciteit te beoordelen. Hier zijn de geïntegreerde testprogramma’s van de autoclaven voor te gebruiken.